MORGEN architectuur, ontwerpatelier voor landschap en gebouw, is een ontwerpatelier dat binnen een brede opgavecontext en op diverse schaalniveaus opereert. Daarbij wordt de wens geuit om mee de zorg te kunnen opnemen voor de gebouwde en niet gebouwde omgeving die ons omringt. De focus ligt zowel op wat gebouwd kan of moet worden, als op wat niet gebouwd kan of mag worden.

Als ontwerpteam wordt er gestreefd naar een sterke integratie van verschillende domeinen in één enkele opgave. Elke architectuuropdracht zegt iets over een ruimere context en elke stedenbouwkundige opgave kent vroeg of laat een architecturale dimensie. Gebouwen staan immers nooit op zichzelf, net zo min als landschappen. Voor elk ontwerp vertrekt MORGEN architectuur zowel vanuit de ruime landschappelijke en directe stedenbouwkundige context als vanuit een specifiek programma van eisen en bijhorende technische vereisten.

Hierbij wordt steeds getracht de gelaagdheid van een plek te doorgronden door op zoek te gaan naar concrete aanknopingspunten in de historische context, het natuurlijk en bebouwd landschap en rekening te houden met de ruimtelijke en functionele draagkracht van een plek. Bovendien wordt vanaf de conceptfase rekening gehouden met de wensen van de gebruikers, het beschikbare bouwbudget en de praktische haalbaarheid van elke ingreep. Ruime werfervaring zorgt hierbij voor voldoende parate kennis. Op die manier streven we binnen elk architectuurontwerp naar een nuchtere aanpak, met een drijvende ijver om hedendaagse bouwfysische detailleringen te realiseren, zonder echter poëtisch en visionair denken uit te sluiten. Kwaliteit wordt gevonden in het aftasten van marges en het aansluitend nuanceren en verdichten van mogelijkheden.

Ruimtelijke beleving staat voorop in elk ontwerp. Elke plek en elk gebouw wordt ontworpen voor mensen die elkaar ontmoeten, er vertoeven, er wonen en werken, … Afhankelijk van de context, kent het project of plan een eigen sfeer, een gepaste schaal, een bijzondere materialisatie, ... Dergelijke ruimtelijkheid ontstaat vanuit het moduleren van zowel massa als leegte.

De juiste ‘toon’ in een project is niet alleen het resultaat van een goed ontwerp maar ook van een goed proces. Een goed project vraagt telkens om een intensief inhoudelijk debat met de opdrachtgever en andere betrokken actoren. Antwoorden volgt op luisteren. Na aandachtig te luisteren en kritisch te ontwerpen, steken we in op het realiseren van enthousiasmerende projecten binnen een financieel haalbaar kader.

Voor elke architectuuropdracht hanteren we een geïntegreerde ontwerpmethodiek. Zo werken we van in de conceptfase samen met een ontwerpteam van raadgevend ingenieurs en/of adviesbureaus. Op die manier wordt het dimensioneren van technieken en structuren, het beheersen van de bouwlogica’s en de kostprijs integraal en procesmatig verankerd gedurende het gehele proces.

Het ontwerpatelier wordt geleid door architect – bestuurder Fille Hanjoul en bestaat verder uit een aantal vaste medewerkers aangevuld met freelance specialisten.
Fille Hanjoul (°1974)
Afgestudeerd aan het Henry Van de Velde Instituut te Antwerpen in 1997. Na een periode van 14 jaar bij Poponcini & Lootens, van stage over projectarchitect tot celcoördinator, werd hij in 2011 vennoot bij Planners architectenvennootschap voor landschap, stedenbouw en architectuur te Antwerpen. In 2013 zetten architect-medevennoten Ief De Schepper en Jo Meers een punt achter hun architectenactiviteiten en gingen medevennoten Els Nulens en Peggy Totté verder met de stedenbouwkundige opdrachten binnen Blauwdruk Stedenbouw. Fille Hanjoul zette de architectuuropdrachten voort binnen Planners, waarbij de naam van de vennootschap werd omgedoopt tot MORGEN architectuur, ontwerpatelier voor landschap en gebouw.

Gedurende zijn carrière werd een divers scala aan opdrachten uitgevoerd, gaande van kleine privéopdrachten tot grotere (sociale) huisvestingsprojecten, scholen, kantoren, universiteitsgebouwen, culturele centra …

Van 2007 tot 2019 verbonden aan de opleiding architectuur te Antwerpen, welke tot 2013 onder de Hogeschool Antwerpen ondergebracht was, maar op heden binnen de faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen valt. Hier doceerde hij o.a. binnen de masterstudio ISTT (International Studies, Territories in Transition) waar ruimtelijke transitiefenomen en wijzigende woon- en bouwculturen in gebieden als Egypte (Caïro, Luxor, Aswan), Marokko (Casablanca) en Suriname (Paramaribo) werden bestudeerd. Hij is auteur van ‘GEN2, Generosity and the Generic’ dat de thematiek van de studio ISTT mee onderbouwt.

Helena Erreygers (°1995)
In 2018 afgestudeerd aan de Universiteit Antwerpen, faculteit Ontwerpwetenschappen, opleiding Architectuur. Masterproef Reshaping the Commons, Arrival City 2030. Stage bij Blauwdruk Stedenbouw in 2018-2019. Stage bij MORGEN architectuur in 2020-2021. Projectarchitect bij MORGEN architectuur sinds 2021.

Efi Melistas (°1993)
In 2017 afgestudeerd aan de Universiteit Antwerpen, faculteit Ontwerpwetenschappen, opleiding Bachelor Architectuur. In 2020 afgestudeerd aan Politecnico di Milano, Mantova met masterproef Tra di Noi - Between us. A proposal for the regeneration of the former Ellinikon Airport site in Athens, Greece. Stage bij MORGEN architectuur in 2021-2023. Projectarchitect bij MORGEN architectuur sinds 2023.

Călin Lupulescu (°1988)
In 2014 afgestudeerd aan Universiteit van Architectuur en Stedenbouw Ion Mincu, Boekarest, Roemenië, Bachelor en Masteropleiding in Architectuur, masterproef ‘Interventie in een historische site – nieuwbouw voor de nationale Kunstuniversiteit Boekarest’. In 2014 afgestudeerd aan de Adrianea Architectuur en Archeologie Academie, Rome, Italië, masterproef ‘Atheneum Hadriani – bescherming structuur en de museumtransformatie van de antieke ruïnes in piazza Venezia, Rome’. Stage bij Inegal Design te Boekarest, Roemenië (2014-2017). Architect bij Vanbelle&Medina te Antwerpen, België (2017- 2018). Architect bij FC&B te Brussel, België (2018- 2020). Projectarchitect bij OSK-AR architecten te Dilbeek, België (2020-2022). Projectarchitect bij MORGEN architectuur sinds 2023.

Eda Albay (°1995)
In 2019 afgestuurd aan HoWest Brugge, opleiding Bachelor Toegepaste Architectuur. Schakelprogramma Architectuur aan de Universiteit Antwerpen afgerond in 2022. Master architectuur aan de Universiteit Antwerpen sinds 2022. Student architectuur bij MORGEN architectuur sinds 2023.

Valérie Van de Velde (°1988)
In 2011 afgestudeerd aan de Artesis Hogeschool / associatie Universiteit Antwerpen, faculteit Ontwerpwetenschappen, opleiding Architectuur. Geselecteerd voor de meesterproef 2011-12, onderzoeker aan het Berlage Institute, Rotterdam in 2011-12. September 2012-december 2015: stage bij Atelier Kempe Thill, Rotterdam. Projectarchitect bij Bovenbouw Architectuur sinds januari 2016. Freelance medewerker voor MORGEN architectuur sinds 2013.